Adresa: str. Mioriței, nr. 63, 447065 Botiz, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-774026 Fax: 0261-774392 Email: primaria_botiz@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:

Știri și evenimente

Lista beneficiilor de asistenta sociala

Detalii in atasament.

09 May 2019
Anunt Alegeri pentru Parlamentul European 2019

Detalii in atasamente.

19 April 2019
Convocare sedinta ordinara CL 25.10.2018 ora 16:00

     ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI 
    BOTIZ
Nr.4785/19.10.2018

ÎNȘTIINȚARE

        Se aduce la cunoștință publică,convocarea  în ședință ordinară ,a Consiliului local al comunei Botiz,pentru data de 25.10.2018,ora 16 :00,ca urmare a Dispozitiei primarului comunei Botiz nr.137/2018.Ședința ordinară  va avea loc la sediul Primăriei comunei Botiz,având următorul :

PROIECT DE ORDINE DE ZI :

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Botiz ,a lucrărilor de extindere rețea apă-canal,efectuate în comuna Botiz
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019
3.PROIECT  DE HOTĂRÂRE privind însușirea Raportului de evaluare nr.158/212.05.2018 întocmit de către  S.C. MARKA PREST S.R.L. prin evaluator autorizat EPI,Marka Gabor Matyas,membru titular ANEVAR 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2018
5.Diverse

19 October 2018