Adresa: str. Mioriței, nr. 63, 447065 Botiz, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-774026 Fax: 0261-774392 Email: primaria_botiz@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Economia

La nivelul comunei Botiz activitatea economico - socială se axează pe următoarele domenii:
     Producţie
     Comerţ
     Transporturi
     Servicii de diferite tipuri
     Agricultură

 

Principalele activităţi economice la nivelul comunei sunt:

 Transporturi rutiere de mărfuri
 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
 Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii
 Fabricarea produselor de morărit
 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placă
 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capă
 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice
 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete
 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
 Transporturi rutiere de mărfuri
 Baruri
 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante
 Fabricarea articolelor din fire metalice
 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole
 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 Comerţ cu cafea, ceai, cacao şi condimente
 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi managent
 Creşterea animalelor (melci)
 Transporturi terestre de călători, ocazionale
 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui
 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

 

În anul 2008 preocuparea de bază a locuitorilor comunei Botiz a rămas agricultura şi cultivarea terenurilor atât în intravilan cât şi în extravilan, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de producţia individuală. În evidenţele primăriei în anul 2008 au fost înregistrate un număr de 14 exploataţii. Structura exploataţiilor agricole este mixtă. Mărimea acestora variază ca suprafaţă între 300 ari şi 2 ha. Culturile principale rămân cele tradiţionale respectiv cele de cereale, cu tendinţe spre culturi de căpşuni, legume şi pomi fructiferi. Aceste culturi au cunoscut o creştere în ultima perioadă ceea ce demonstrează un interes al micilor producători spre aceste culturi. În anul 2008 s-au eliberat un număr de 27 de certificate de producător, 230 de adeverinţe pentru obţinerea de sprijin financiar pentru terenul agricol utilizat.

 

Structura animalelor aflate la societăţile comerciale crescătoare de animale este următoarea:
      Bovine - 285
      Porcine - 866
      Cabaline - 105
      Ovine - 890

24 September 2018
Turismul

Poziţionarea comunei Botiz la doar 7 km de municipiul Satu Mare îi conferă acesteia o poziţie privilegiată în ceea ce priveşte fluxul de potenţiali turişti şi vizitatori.În localitatea Botiz este in derulare constructia unei Sali multifuncţionale în vederea desfăşurării unor actiuni de cele mai diverse tipuri:sedinte de lucru,evenimente cultural-artistice,nunţi,botezuri.

    Situat pe DN 19 se află motelul "LA CONAC",care conferă turistilor si vizitatorilor comunei sau chiar judetului conditii de cazare dintre cele mai plăcute.In curtea motelului se află o terasă confortabilă amenajată cu mult stil.Curtea posedă  parcare păzită pentru masini si autocare.Restaurantul motelului oferă meniuri din cele mai diverse.Găzduieşte nunţi,botezuri sau alte evenimente familiale.Pentru toti cei interesati ,se pot afla informatii detaliate pe site-ul motellaconac.ro,unde se găsesc şi imagini din interiorul motelului.

    În apropierea comunei la aproximativ 3 km se află Pădurea Noroieni cu o faună bogată specii de păsări şi grupe de animale de interes conservativ.

Lista monumentelor:
 Monument ridicat în amintirea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
 Monument ridicat în amintirea elevilor căzuţi în luptele din 1672-1674
 Placă comemorativă - eroi căzuţi în anul 1944
 Placă comemorativă - în amintirea poetului Szilagyi Domokos
 Placă comemorativă - în amintirea reformatorului Batizi Andras
 Mormântul soldatului Gologan Constantin, căzut la retragerea armatei germane

24 September 2018
Cultură

În Botiz cinci rituri diferite au lăcaşuri de cult, dintre care cea mai veche este biserica ortodoxă (1757). Construcţia bisericii greco-catolice a început în 2000, ca apoi să fie sfinţită în 2006 cu hramul "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel". Construcţia bisericii reformate a fost încheiată în 1881. Pe casa parohială s-a aşezat în 1991 o placă ce îl comemorează pe poetul Szilagyi Domokos, care a locuit aici mai mulţi ani, tatăl lui fiind preot în Botiz. Biserica romano-catolică a fost construită numai în 1995, cu hramul "Sfântul Iosif".

 

1. Monument ridicat în amintirea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
Amplasare: Curtea Bisericii Româno Catolice
Text scris în limba maghiară: „HOSI HALOTAINK" 1914-1918 (Sunt înşirate 60 de nume de eroi).

 

2. Monument ridicat în amintirea elevilor căzuţi în luptele din 1672-1674
Amplasare: la intrarea în cimitir
Anul amplasării: 1914
Text scris în limba maghiară: „ Az 1672 szept.20. Batiz mellet eleset tanulo ifjakemlekenek" / Emelte a Szatmarnemeti Ref. Fogimnazium - az 1914 - evben

Iniţiatorul amplasării monumentului: Colegiul Reformat Satu Mare.


3. Placa comemorativă - eroi căzuţi în anul 1944
Amplasare: Clădirea fostului sediu CAP
Anul amplasării: 1966
Text scris în limba română: „Glorie eternă eroilor români căzuţi în luptele pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist 1944-1945„

 

4. Placa comemorativă - în amintirea poetului Szilagyi Domokos
Amplasare: Parohia Reformată Botiz
Anul amplasării: 27.10,1991
Text scris în limba maghiară: „ In Memoriam Szilagyi Domokos 1938 -1976. Itt elt a kolto 1955 es 1960 kozott E tablat elhejesztek a batizi reformatus hivek es RMDSZ - tagok, 1991 oktober 27-en"


5. Placa comemorativă - în amintirea reformatorului Batizi Andras
Amplasare: Holul Bisericii Reformate Botiz
Anul amplasării: 2000
Text scris în limba maghiară: „In Memoriam Batizi Andras / Reformator XVI.sz. emlekere / Jovel vigasztalo Szentlelek Isten„

 

6. Mormântul soldatului Gologan Constantin, căzut la retragerea armatei germane
Date cunoscute: - soldat din zona Olteniei, căzut pe teritoriul Botizului. Mormânt ridicat în anul 1974

Amplasare: cimitir
Text scris în limba română: „Glorie ostaşului Gologan Constantin căzut în războiul pentru eliberarea României de sub jugul fascist în anul 1944 "

 

În ceea ce priveşte implicarea administraţiei publice locale în viaţa culturală şi religioasă a comunei se poate observa faptul că s-a oferit sprijin financiar tuturor cultelor prezente în comună, şi mai ales s-au realizat lucrări de amenajare a monumentelor istorice şi a spaţiilor verzi din jurul monumentelor. De asemenea, s-a demarat construcţia sălii multifuncţionale care va deservi şi viaţa culturală a comunei Botiz.

25 September 2018
Istoricul localității

Prima atestare documentară se referă la satul Oşvareu şi datează din anul 1215. În anul 1226 satul apare sub denumirea de Vasvari când se mai aminteşte şi de satul Salamus, dispărut în timp, care a fost situat undeva în nord-estul satului Botiz.
Localitatea Botiz este atestată documentar în anul 1364. Tot în acest an are loc şi prima reaşezare de hotar între Botiz şi Oşvareu în faţa unor judecători aleşi. Hotarul Oşvareu a fost reaşezat iî anul 1336, când îi aparţinea lui Vasvary Tamas. În decursul secolelor au avut loc mai multe reglementări de hotar între Botiz şi Oşvareu.
Pentru Botiz, amintim ca din hotarul localităţii provin fragmente de vase din epoca romană, sec. II-IV după Hristor, care denotă existenţa aici a unei aşezari aparţinând dacilor liberi. În Evul Mediu zona a făcut parte din domeniul oraşului, care dintr-un document din 11 august 1715, reiese că se întindea de la Hodisa şi până la Micula, cu lungimea de 4 mile germane şi laţimea de 1 milă.
O milă poştală germană era echivalentă cu 7,5 - 7,6 km. 


Pentru a doua jumătate a secolului XIX notăm că în ziarul „Observatorul" Sibiu din 4 februarie 1885, se menţionează că la Botiz recensământul autorităţilor dualiste austro-ungare a fost falsificat în defavoarea românilor, indicându-se o cifra de 5 ori mai mică decât realitatea. La 1 decembrie 1918 locuitorii au fost reprezentaţi de către delegaţii Consiliului Naţional Român al oraşului Satu Mare.
La începutul secolului al XIX-lea, situaţia localităţii Botiz se prezenta astfel: 238 case, 1695 locuitori din care 1347 maghiari, 256 români, iar suprafaţa este de 6367 de holde. Este un spaţiu locuit de mult timp, primele înscrisuri referitoare la localitate le găsim în 1369, cand moşia a fost atribuită prin înscris regal al regelui Lajos I, croatului Simon.
Despre localitatea Oşvareu aflăm că aparţine de Botiz, având cam aceeaşi suprafaţă. Aici sunt 117 case, 753 de locuitori, iar suprafaţa este de 1366 holde. Localitatea avea poştă şi statţie de cale ferată la Botiz, iar la telegraf este arondată de Satu Mare.

 

Din istoria localităţii Botiz sunt semnificative câteva momente:
 1338 - răscoala iobagilor unguri şi români de pe domeniul Medieş, când răzvrătiţii au năvălit pe moşia 0şvareu şi au ucis mai mulţi slujitori, luându-i cu ei pe stăpânul moşiei;
 1546-1552 - este semnificativă prezenţa în viaţa comunităţii a reformatorului Batizi Andras, fost student al colegiului Wittemberg;
 1672 - septembrie 20, are loc lupta de la Botiz între armata cezarului şi localnici. În acest eveniment şi-au pierdut viaţa 50 de tineri care au fost înmormântaţi în cimitirul din localitate;
 1817 - anul scumpirii şi al foametei, când oamenii săraci mureau pe capete;
 1858 - un incendiu a pustiit satul Botiz;
 1919 - anul cand se înfiinţează prima cooperativă a gospodăriilor din Botiz;
 1923 - anul aplicării Reformei agrare când la Botiz sunt improprietărite 120 de familii.

 

De remarcat sunt personalităţile localităţii Botiz, ca:
Vasvary Vitus ( sec. XIV), episcop de Nitra - Slovacia, fost capelan al curţii regelui Carol Robert.
Batizi Andras (sec. XVI),învăţător, ulterior preot reformator, fost student la Wittemberg.
Anderco loan, primar, membru al Consiliului Naţional Român.
loan Marcu (sf. sec. al XIX lea) profesor de limba română la Colegiul Mihai Eminescu în Satu Mare.
 Vasile Mureşan - profesor universitar la conservatorul Gheorghe Dima din Cluj, dirijor al Operei maghiare din Cluj.
Anderco Aurel - profesor universitar la Universitatea din Cluj Napoca, şef de Clinică la Cluj Napoca.
Silaghi loan - profesor universitar la Universitatea din Cluj Napoca.

 

Despre unele dintre aceste personalităţi remarcăm câteva momente informative:
Anderco Gheorghe (1884-1935), s-a născut la 28 noiembrie 1884 în localitatea Botiz. Studiile primare le face în comuna natală, iar cele secundare la Satu Mare şi Oradea, unde obţine şi bacalaureatul. Timp de 2 ani este student la Facultatea de Litere a Universităţii din Budapesta, după care urmează Academia Teologică din Gherla. În anul 1909 este hirotonisit, un an mai târziu devine preot ajutător la Bixad, iar după moartea preotului titular a fost numit paroh al acestei parohii până în anul 1934. Este înmormântat chiar în curtea Bisericii din Bixad în semn de respect pentru munca sa şi pentru efortul său de a fi refăcut şi renovat din paragină acest lăcaş de cult.
 Anderco Ştefan (1906-1989) - avocat şi om politic, fost prefect al Sătmarului, Ştefan Anderco s-a născut la 7 ianuarie 1906 în localitatea Botiz, comitatul Satu Mare, fiind unul dintre cei cinci copii ai familiei Petru Anderco şi Maria Selmenczi. Primii 5 ani de şcoală îi face la Şcoala din Botiz, după care este înscris la Liceul regal greco-catolic din Satu Mare, iar în anul 1919 se transferă la Liceul „Mihai Eminescu" unde va absolvi în 1924. Din 1925 urmează cursurile fără frecvenţă ale Facultăţii de Drept din Cluj, fiind în acelaşi timp angajat ca funcţionar la Primăria Botiz. În anul 1931 va deveni doctor în drept şi va activa în Baroul Satu Mare. În 1913 se înscrie în P.N.T. În anul 1944 este desemnat prefect al judeţului, fiind ultimul lider P.N.T care a avut o asemenea funcţie. A îndeplinit această funcţie până în anul 1945. A încetat din viaţă la 9 mai 1989 la Satu Mare.
 Marcu loan este o altă personalitate a localităţii despre care se cunosc puţine date. S-a naăcut la Botiz, a fost hirotonisit ca preot în 1857, a fost ajutor de preot la parohia din Satu Mare, aparţinând Eparhiei greco-catolice din Gherla, apărând apoi ca preot şi protopop. S-a remarcat ca şi iniţiator şi organizator al conferinţei intelectualităţii din comitatul Sătmarului în chestiunea limbii şi ortografiei române. În 1881 participă la Conferinţa de la Sibiu a Partidului Naţional Român, unde s-a hotărât, printre altele şi redactarea unui „Memorial" adresat opiniei publice occidentale, cuprinzând dezideratele românilor din Transilvania. S-a afirmat şi ca un militant consecvent pentru o singură biserică românească cu rit propriu, sens în care va publica lucrarea „ Biserica românească" tipărită în 1883 la Satu Mare. Se stinge din viaţă, la vârsta de 55 de ani, după ce a servit timp de 15 ani ca preot în Satu Mare şi 12 ani ca preot districtual.
Tamaş Pompiliu - preot şi om politic, s-a născut la 7 ianuarie 1878 în localitatea Popeşti. Prezenţa sa la Botiz are loc în anul 1915, şi, de-a lungul activităţii sale preoţeşti parohia sa din Botiz a fost considerată cea mai mare şi mai înstpritp din judeţ. A fost arhidiacon, membru al P.N.R, ulterior al P.N.T participând şi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918.

25 September 2018
Cadrul geografic

Localitate situată la 7 km spre nord-est faţă de Satu Mare, Botizul formează singur o comună, după ce în 2004 Agrişul şi Ciuperceniul s-au despărţit de vechea unitate administrative. În comuna ramasă, conform datelor statistice din 2002, s-au înregistrat 3259 de locuitori, din care 57,41% români, 41,28% maghiari, dar trăiesc aici şi rromi, ucraineni, germani şi svabi.
Comuna Botiz este situată pe drumul european E81, la o distanţă de 7 km de municipiul Satu Mare, reşedinţa judeţului. Comuna Botiz are un număr de 3409 locuitori, 1055 gospodării, 1038 locuinţe. Având o suprafaţă de 3708 ha, comuna Botiz are următorii vecini:

      la nord-vest comuna Micula

      la nord-est comunele Turulung şi Agriş

      la sud-est comuna Odoreu

      la nord comuna Livada

      la vest comuna Lazuri

      la sud, municipiul Satu Mare.

 

Dintre formele de relief predomina câmpia, slab accidentată cu denivelări mici. Reţeaua hidrografică este formată din râul Someş, care curge în partea de sud-vest a comunei şi pârâul Saar. Solul comunei face parte din grupele de soluri cu textură argiloasă, format, în general, din podzol brun şi roşcat de pădure. Fauna aparţinând comunei Botiz, este formată dintr-o mare varietate de păsări, porumbei de casă şi porumbei sălbatici.

25 September 2018