Adresa: str. Mioriței, nr. 63, 447065 Botiz, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-774026 Fax: 0261-774392 Email: primaria_botiz@yahoo.com

Infrastructura

24 September 2018

Starea infrastructurii fizice este o condiţie esenţială pentru funcţionarea optimă a civilizaţiei moderne: accesibitatea fluxurilor de muncă de piaţă, competitivitate, atractivitatea mediului de afaceri, turismul şi cultura, toate fiind interconectate fundamental de calitatea infrastructurii. Printre altele, standardele eutopene impun o serie de criterii care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii, în special în aşezările rurale şi atenuarea discrepanţei dintre mediul urban şi cel rural.


Infrastructura rutieră. O reţea eficientă de transport este o cerinţă de bază, în primul rând pentru stimularea creşterii economice şi a creşterii competitivităţii regionale precum şi a nivelului de ocupare a forţei de muncă, iar în al doilea rând pentru creşterea calităţii vieţii prin asigurarea unui acces facil şi sigur cetăţenilor către casă, serviciu, şcoală, spitale, locuri pentru recreere. Calitatea infrastructurii este un subiect de importanţă majoră pentru Regiunea de Nord-Vest.
Legaturile comunei cu exteriorul se realizează atât pe cale rutieră, cât şi pe cale ferată.
Regiunea Nord-Vest nu dispune de un sistem de autostrăzi, ceea ce face ca traficul să fie direcţionat spre alte zone, ducând astfel la o reducere a oportunităţilor zonei către axele comunicaţionale care pot genera dezvoltare. Pentru a contracara această situaţie, în prezent sunt în derulare lucrările de execuţie la Autostrada Braşov-Borş, care va traversa judeţul Cluj având ca puncte de inserţie pe raza judeţului următoarele: Mihai Viteazu, DJ107L, Ciurila, Petreşti.
Comuna Botiz este străbătută de drumul european E81. Lungimea totală a străzilor din comună (19 străzi) este de 12,33 km din care un număr de 15 străzi cu o lungime totală de aproximativ 12 km sunt asfaltate.

 

Infrastructura de apă potabilă/apă uzată. Alimentarea cu apă potabilă este un indicator al gradului de civilizaţie şi calitate a vieţii. Analizând situaţia la nivelul judeţului Satu Mare se remarcă o preocupare crescută pentru accesul populaţiei rurale la acestă utilitate.
De reţeaua de apă potabilă dispune peste 90% din populaţia comunei Botiz.
Prin serviciul de alimentare cu apă primăria s-a îngrijit de remedierea funcţionării în parametri normali a reţelei de apă, prelevându-se probe de apă pentru determinarea calităţii acesteia. S-a accentuat sistemul de urmărire a branşărilor la reţeaua de apă, recepţia şi înregistrarea acestora pentru disciplinarea acestui resort.
În comună nu există încă o reţea de canalizare, însă în acest sens s-au făcut demersurile pentru accesarea fondurilor europene prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Satu Mare pentru această utilitate.


Infrastructura de energie electrică. În ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică la nivelul comunei Botiz există un grad de acoperire de 90%, urmând ca străzile care nu beneficiază de curent electric să intre într-un program de extindere a reţelei electrice.

 

Infrastructura de gaze naturale. Standardele europene impun o serie de standarde care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii în aşezările rurale, de aceea dezvoltarea sistemului de distribuţie al gazelor naturale pentru facilitarea alimentării localităţilor judeţului Satu Mare trebuie să constituie o prioritate strategică prin continuarea şi finalizarea lucrărilor de execuţie începute, stimularea consiliilor locale pentru demararea demersurilor în vederea racordării la alimentarea cu gaze naturale, iniţierea de noi programe pentru extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în cadrul zonelor deficitare din acest punct de vedere. La nivelul comunei reţeaua de gaze naturale deserveşte aproximativ 90 % din populaţie.


Infrastructura de telecomunicaţii. În domeniul telecomunicaţiilor, cu toate că numărul de abonamente de telefonie fixă este în creştere anuală, în mediul rural este încă puţin dezvoltată. Complementar se poate observa creşterea utilizării telefoniei mobile în mediul rural mai ales în zonele în care infrastrucutura de telefonie fixă este inexistentă.
La nivelul comunei Botiz se poate remarca faptul ca telecomunicaţiile sunt bine reprezentate comparativ cu alte comune din judeţ, însă calitatea transmisiilor de date ar putea fii îmbunătăţită.


Starea mediului. Salubrizarea comunei este asigurată de un contract încheiat cu o firmă specializată în colectarea gunoiului menajer.
Spaţiile verzi de pe raza comunei Botiz au fost în atenţia autorităţilor publice locale şi astfel s-a încercat menţinerea spaţiilor verzi existente şi extinderea acestora prin înfiinţarea unui pare pe strada Teilor în care s-au plantat în 2008 un număr de 150 de puieţi.

 

Infrastructura de sănătate. Referitor la infrastructura de sănătate se constată inechităţi în accesul la servicii între mediul urban şi cel rural. Categorii relative mari de persoane nu sunt înscrise pe lista medicilor de familie, chiar dacă sunt asigurate prin efectul legii ( ex. persoane cu venituri mici, agricultori) în virturea liberei alegeri a medicului de familie.
În ceea ce priveşte dotarea cu echipamente, având în vedere faptul că sistemele de sănătate au devenit tot mai dependente de tehnologie, iar în judeţul Satu Mare, ca de altfel în întreaga ţară, echipamentele medicale de înaltă performanţă sunt mult sub necesar, se impune o finanţare considerabilă şi dezvoltarea unui sistem competent de management în domeniu.

 

Infrastructura educaţională. Infrastructura educaţională este reprezentată la nivelul regiunii Nord-Vest de 819 de şcoli, 209 licee şi 12 şcoli profesionale şi de ucenici, caracterizate de necesitatea accentuării procesului de reconversie şi adaptare a acestora la cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă, în condiţiile în care existenţa unei forţe de muncă calificate constituie o condiţie de bază pentru atragerea investiţiilor şi în special a celor străine. Desfiinţarea şcolilor din satele mici, cu puţini elevi, favorizează apariţia analfabetismului.
Numărul total de cadre didactice din şcolile de pe raza comunei Botiz este de 36.
În anul 2008 administraţia publică locală din comuna Botiz a intervenit şi în administrarea şcolilor printr-o serie de investiţii menite să îmbunătăţească infrastructura şcolară. De asemenea, s-au asigurat resursele financiare pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice. S-au organizat două serbări una de " Ziua Eroilor" şi "Serbările iernii".