Adresa: str. Mioriței, nr. 63, 447065 Botiz, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-774026 Fax: 0261-774392 Email: primaria_botiz@yahoo.com

Economia

24 September 2018

La nivelul comunei Botiz activitatea economico - socială se axează pe următoarele domenii:
     Producţie
     Comerţ
     Transporturi
     Servicii de diferite tipuri
     Agricultură

 

Principalele activităţi economice la nivelul comunei sunt:

 Transporturi rutiere de mărfuri
 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
 Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii
 Fabricarea produselor de morărit
 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placă
 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capă
 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice
 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete
 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
 Transporturi rutiere de mărfuri
 Baruri
 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante
 Fabricarea articolelor din fire metalice
 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole
 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 Comerţ cu cafea, ceai, cacao şi condimente
 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi managent
 Creşterea animalelor (melci)
 Transporturi terestre de călători, ocazionale
 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui
 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

 

În anul 2008 preocuparea de bază a locuitorilor comunei Botiz a rămas agricultura şi cultivarea terenurilor atât în intravilan cât şi în extravilan, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de producţia individuală. În evidenţele primăriei în anul 2008 au fost înregistrate un număr de 14 exploataţii. Structura exploataţiilor agricole este mixtă. Mărimea acestora variază ca suprafaţă între 300 ari şi 2 ha. Culturile principale rămân cele tradiţionale respectiv cele de cereale, cu tendinţe spre culturi de căpşuni, legume şi pomi fructiferi. Aceste culturi au cunoscut o creştere în ultima perioadă ceea ce demonstrează un interes al micilor producători spre aceste culturi. În anul 2008 s-au eliberat un număr de 27 de certificate de producător, 230 de adeverinţe pentru obţinerea de sprijin financiar pentru terenul agricol utilizat.

 

Structura animalelor aflate la societăţile comerciale crescătoare de animale este următoarea:
      Bovine - 285
      Porcine - 866
      Cabaline - 105
      Ovine - 890