Adresa: str. Mioriței, nr. 63, 447065 Botiz, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-774026 Fax: 0261-774392 Email: primaria_botiz@yahoo.com

Cultură

25 September 2018

În Botiz cinci rituri diferite au lăcaşuri de cult, dintre care cea mai veche este biserica ortodoxă (1757). Construcţia bisericii greco-catolice a început în 2000, ca apoi să fie sfinţită în 2006 cu hramul "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel". Construcţia bisericii reformate a fost încheiată în 1881. Pe casa parohială s-a aşezat în 1991 o placă ce îl comemorează pe poetul Szilagyi Domokos, care a locuit aici mai mulţi ani, tatăl lui fiind preot în Botiz. Biserica romano-catolică a fost construită numai în 1995, cu hramul "Sfântul Iosif".

 

1. Monument ridicat în amintirea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
Amplasare: Curtea Bisericii Româno Catolice
Text scris în limba maghiară: „HOSI HALOTAINK" 1914-1918 (Sunt înşirate 60 de nume de eroi).

 

2. Monument ridicat în amintirea elevilor căzuţi în luptele din 1672-1674
Amplasare: la intrarea în cimitir
Anul amplasării: 1914
Text scris în limba maghiară: „ Az 1672 szept.20. Batiz mellet eleset tanulo ifjakemlekenek" / Emelte a Szatmarnemeti Ref. Fogimnazium - az 1914 - evben

Iniţiatorul amplasării monumentului: Colegiul Reformat Satu Mare.


3. Placa comemorativă - eroi căzuţi în anul 1944
Amplasare: Clădirea fostului sediu CAP
Anul amplasării: 1966
Text scris în limba română: „Glorie eternă eroilor români căzuţi în luptele pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist 1944-1945„

 

4. Placa comemorativă - în amintirea poetului Szilagyi Domokos
Amplasare: Parohia Reformată Botiz
Anul amplasării: 27.10,1991
Text scris în limba maghiară: „ In Memoriam Szilagyi Domokos 1938 -1976. Itt elt a kolto 1955 es 1960 kozott E tablat elhejesztek a batizi reformatus hivek es RMDSZ - tagok, 1991 oktober 27-en"


5. Placa comemorativă - în amintirea reformatorului Batizi Andras
Amplasare: Holul Bisericii Reformate Botiz
Anul amplasării: 2000
Text scris în limba maghiară: „In Memoriam Batizi Andras / Reformator XVI.sz. emlekere / Jovel vigasztalo Szentlelek Isten„

 

6. Mormântul soldatului Gologan Constantin, căzut la retragerea armatei germane
Date cunoscute: - soldat din zona Olteniei, căzut pe teritoriul Botizului. Mormânt ridicat în anul 1974

Amplasare: cimitir
Text scris în limba română: „Glorie ostaşului Gologan Constantin căzut în războiul pentru eliberarea României de sub jugul fascist în anul 1944 "

 

În ceea ce priveşte implicarea administraţiei publice locale în viaţa culturală şi religioasă a comunei se poate observa faptul că s-a oferit sprijin financiar tuturor cultelor prezente în comună, şi mai ales s-au realizat lucrări de amenajare a monumentelor istorice şi a spaţiilor verzi din jurul monumentelor. De asemenea, s-a demarat construcţia sălii multifuncţionale care va deservi şi viaţa culturală a comunei Botiz.