Adresa: str. Mioriței, nr. 63, 447065 Botiz, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-774026 Fax: 0261-774392 Email: primaria_botiz@yahoo.com

Cadrul geografic

25 September 2018

Localitate situată la 7 km spre nord-est faţă de Satu Mare, Botizul formează singur o comună, după ce în 2004 Agrişul şi Ciuperceniul s-au despărţit de vechea unitate administrative. În comuna ramasă, conform datelor statistice din 2002, s-au înregistrat 3259 de locuitori, din care 57,41% români, 41,28% maghiari, dar trăiesc aici şi rromi, ucraineni, germani şi svabi.
Comuna Botiz este situată pe drumul european E81, la o distanţă de 7 km de municipiul Satu Mare, reşedinţa judeţului. Comuna Botiz are un număr de 3409 locuitori, 1055 gospodării, 1038 locuinţe. Având o suprafaţă de 3708 ha, comuna Botiz are următorii vecini:

      la nord-vest comuna Micula

      la nord-est comunele Turulung şi Agriş

      la sud-est comuna Odoreu

      la nord comuna Livada

      la vest comuna Lazuri

      la sud, municipiul Satu Mare.

 

Dintre formele de relief predomina câmpia, slab accidentată cu denivelări mici. Reţeaua hidrografică este formată din râul Someş, care curge în partea de sud-vest a comunei şi pârâul Saar. Solul comunei face parte din grupele de soluri cu textură argiloasă, format, în general, din podzol brun şi roşcat de pădure. Fauna aparţinând comunei Botiz, este formată dintr-o mare varietate de păsări, porumbei de casă şi porumbei sălbatici.