Adresa: str. Mioriței, nr. 63, 447065 Botiz, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-774026 Fax: 0261-774392 Email: primaria_botiz@yahoo.com

Comuna Botiz

Convocare sedinta ordinara CL 25.10.2018 ora 16:00

     ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI 
    BOTIZ
Nr.4785/19.10.2018


ÎNȘTIINȚARE


        Se aduce la cunoștință publică,convocarea  în ședință ordinară ,a Consiliului local al comunei Botiz,pentru data de 25.10.2018,ora 16 :00,ca urmare a Dispozitiei primarului comunei Botiz nr.137/2018.Ședința ordinară  va avea loc la sediul Primăriei comunei Botiz,având...

19 October 2018
Declarații 2009

29 August 2018
Declarații 2010

29 August 2018
Raportul Primarului privind starea economică, socială și de mediu a localității

29 August 2018
Atribuții

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

 
Art.68 - 1)
 Primarul îndeplineşte următoarele atribuţ...

29 August 2018
HCL 2019

28 January 2019
HCL 2015

18 September 2018
Proiecte de hotărâri 2010

17 September 2018
Proiecte de hotărâri 2016

17 September 2018
Infrastructura

Starea infrastructurii fizice
 este o condiţie esenţială pentru funcţionarea optimă a civilizaţiei moderne: accesibitatea fluxurilor de muncă de piaţă, competitivitate, atractivitatea mediului de afaceri, turismul şi cultura, toate fiind interconectate fundamental de calitatea infrastructurii. Printre altele, standardele eutopene impun o serie de criterii care vizează îmbunătăţirea calităţ...

24 September 2018
Cadrul geografic

Localitate situată la 7 km spre nord-est faţă de Satu Mare, Botizul formează singur o comună, după ce în 2004 Agrişul şi Ciuperceniul s-au despărţit de vechea unitate administrative. În comuna ramasă, conform datelor statistice din 2002, s-au înregistrat 3259 de locuitori, din care 57,41% români, 41,28% maghiari, dar trăiesc aici şi rromi, ucraineni, germani şi svabi.
Comuna Botiz este s...

25 September 2018
Istoricul localității

Prima atestare documentară
 se referă la satul Oşvareu şi datează din anul 1215. În anul 1226 satul apare sub denumirea de Vasvari când se m...

25 September 2018
Cultură

În Botiz cinci rituri diferite au lăcaşuri de cult, dintre care cea mai veche este biserica ortodoxă (1757). Construcţia bisericii greco-catolice a...

25 September 2018
Turismul

Poziţionarea comunei Botiz la doar 7 km de municipiul Satu Mare îi conferă acesteia o poziţie privilegiată în ceea ce priveşte fluxul de potenţiali...

24 September 2018
Telefoane utile

Primarie 
 -numere de telefon şi fax
                  0261/ 774.392 fax 
                  0261/774026 tel.
Poliţia Botiz
:0261/774095
Şcoala Botiz
:0261/774305
C.M.I.Dr.Molnar
 :0261/774169

25 September 2018
Legături utile

Din judeţul SATU MARE

 
            Primăria municipiului Satu Mare 
  ...

25 September 2018
Coduri poștale

Coduri poştale ale localităţilor aparţinătoare:

     ♦ Botiz - 447065
 
Coduri poştale ale localită...

25 September 2018
Codul SIRUTA

137194 - Cod SIRUTA

25 September 2018