Adresa: str. Mioriței, nr. 63, 447065 Botiz, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-774026 Fax: 0261-774392 Email: primaria_botiz@yahoo.com

Convocare sedinta ordinara CL 25.10.2018 ora 16:00

19 October 2018
     ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI 
    BOTIZ
Nr.4785/19.10.2018

ÎNȘTIINȚARE

        Se aduce la cunoștință publică,convocarea  în ședință ordinară ,a Consiliului local al comunei Botiz,pentru data de 25.10.2018,ora 16 :00,ca urmare a Dispozitiei primarului comunei Botiz nr.137/2018.Ședința ordinară  va avea loc la sediul Primăriei comunei Botiz,având următorul :

PROIECT DE ORDINE DE ZI :

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Botiz ,a lucrărilor de extindere rețea apă-canal,efectuate în comuna Botiz
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019
3.PROIECT  DE HOTĂRÂRE privind însușirea Raportului de evaluare nr.158/212.05.2018 întocmit de către  S.C. MARKA PREST S.R.L. prin evaluator autorizat EPI,Marka Gabor Matyas,membru titular ANEVAR 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2018
5.Diverse