Obiective pe anul 2009-2010

OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC CE URMEAZĂ SĂ FIE REALIZATE ÎN ANUL 2009
 
♦ Amenajare interioară la "Centrul de sănătate" de pe str. Teilor, nr.62
♦ Construcţie grup social la Şcoala cu clasele I-IV Oşvareu
♦ Construcţie a două podeţe pe str. Botizul Mic-Abatorul
Delimitare şi înfiinţare stradă lângă terenul de sport
♦ "Asfaltare străzi în comuna Botiz" - lucrare în continuare
♦ Întocmire documentaţie proiecte "Reabilitare strada Teilor", "Grădiniţă cu program prelungit", "Pistă de biciclişti pe str. Şirul Mare-Noroieni", "Extindere reţea apă str. Noroieni"
♦ Construire trotuar pe str. Şirul Mare - partea dreaptă - Salcâmilor
♦ Înfiinţare parc pe str. Teilor (lângă DN 19)
♦ Extindere iluminat public pe străzile: Şirul Mare, Iepuraşilor, Teilor
♦ Extindere reţea electrică pe strada de lângă terenul de sport
♦ Extindere reţea electrică pe str. Gării
♦ Reparare şanţ str. Oşvareu
♦ Amenajare spaţii verzi (str. Nouă, Teilor, Oşvareu)
♦ Service iluminat public
♦ Asigurare deszăpezire pe perioada iernii 2009-2010
♦ Întocmire documentaţii proiecte, ridicări topo, SF, PT
♦ Organizarea manifestării cultural artistice "Ziua comunei"
♦ Iluminat ornamental cu ocazia serbărilor de iarnă
♦ Organizarea serbărilor de iarnă
♦ Reparaţii curente exterior sediu Primăria locală (izolare, vopsire, pavaj) 
♦ Plantare a 200 buc. puieţi
♦ Racordarea drumurilor de câmp la drumurile principale(releu, târg, gaz, kuker, Steaua Nordului, cruce, Oşvareu, Bodonza, etc. pe o lungime de 200 m / 3m lăţime)
♦ Achiziţionare a 3 programe de calculator
♦ Organizarea unei vizite culturale - Consilieri locali şi personalul Primăriei
♦ Cursuri de perfecţionare pentru personalul primăriei si consiliei locali
♦ Amenajarea unui puţ sec pentru deşeuri animale
♦ Construcţie trotuar str. Şirul Mare - Noroieni - Gorunului
♦ Amenajare şi dotare spaţiu de joacă pentru copii
♦ Asigurarea strângerii selective a deşeurilor
♦ Asigurarea achiziţiei a 250 pubele pentru deşeuri menajere (cotă parte cost populaţie)
♦ Branşarea Şcolilor cl. I-IV la reţeaua de gaze naturale
♦ Întocmirea strategiei de dezvoltare a comunei
 
 
                                         OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC CE URMEAZA SĂ FIE REALIZATE ÎN ANUL 2010
 
 
 • Construcţie grup social şi fosă septică la şcoala cu clasele I--IV Oşvareu
 • înfiinţare stradă nouă lângă terenul de sport
 • asfaltare străzi în comuna Botiz-lucrare în continuare+achitare rate lunare ptr.creditul contractat
 • construcţie Sală multifuncţională-lucrare în continuare
 • înfiinţare parc pe str.Mioriţei lângă DN 19
 • înfiinţare parc pe strada Odoreului
 • Amenajare spaţii verzi pe str.Nouă,Teilor,Oşvareu
 • Asigurare service iluminat public
 • asigurarea serviciului de deszăpezire
 • întocmiri de documentaţii tehnico economice,studii de fazabilitate,ridicări topo,proiecte tehnice,alte documentaţii
 • organizarea manifestării cultural artistice "ziua comunei"
 • asigurare iluminat ornamental cu ocazia serbărilor de iarnă
 • organizarea serbărilor de iarnă
 • reparaţii curente la exteriorul sediului Primăriei (izolare,vopsire,pavaj exterior)
 • achiziţionare de programe de calculator (3)
 • cursuri de perfecţionare pentru personalul instituţiei şi aleşii locali
 • construcţii de trotuare din dale de beton pe strada Noroieni
 • amenajare şi dotare spaţiu de joacă pentru copii,pe strada Teilor nr.1
 • asigurarea stângerii selective a deşeurilor
 • achiziţionare a 300 pubele pentru deşeuri menajere (cotă parte populaţie)
 • întocmire documentaţii pentru reabilitarea sălii de sport,pentru depunere spre finanţare prin proiect
 • achiziţionare de mobilier la şcoala cu clasele V-VIII
 • reparaţii capitale la şcoala cu clasele V-VIII,conform proiectului şi construcţie grup sanitar
 • realizare grup sanitar la grădiniţa de la şosea
 • extindere reţea gaze naturale pe strada Gării
 • înfiinţare semnalizare rutieră a localităţii
 • amenajare drumuri de câmp-lucrare în continuare